Forskningsprosjekt


Placenta: enkeltcellesekvenseringsstudie

Vitenskapelig tittel:
Single cell characterization of placental cell-subpopulations in control and preeclamptic placenta in third trimester by single cell RNA sequencing technology

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke de molekylære endringene som medierer morkakeforandringene, som fører til svangerskapsforgiftning og senere hjerte- og karsykdom. Svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er en potensielt farlig svangerskapskomplikasjon som innebærer økt blodtrykk og proteinuri etter svangerskapsuke 20. Morkakesvikt er sentral i utviklingen av morens sykdomstegn (en «stresset» morkake sender inflammatoriske stoffer til morens karsystem), samt tilveksthemming hos fosteret. En bedre forståelse av enkeltcellenes funksjon i morkaken, samt i morkakesengen (livmorslimhinnen i graviditeten) er viktig for bedre å kunne forstå mekanismer ved preeklampsi. Det skal hentes ut morkakeprøver fra en godkjent generell forskningsbiobank, Oslo Pregnancy Biobank (2010/1850) for å studere celler på enkeltnivå. I første omgang skal 3 prøver sendes til en forskningsgruppe i Berlin for sekvensering, men det tas sikte på å få sendt over til sammen 30 prøver hentet fra både normale svangerskap og svangerskap med preeklampsi. Det skal gjøre genekspresjonsanalyser på enkeltcellenivå (RNA), dvs. ikke "genetiske analyser" (DNA). Ved å studere celler på enkeltnivå kan funn fra denne studien sammenliknes med allerede publiserte «bibliotek» over celletypene som studeres. Enkeltcelle-sekvensering er en ny metode som kan gi mer informasjon enn genekspresjonsanalyser av et helt vev.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2018/741 Prosjektstart: 20.04.2018 Prosjektslutt: 20.04.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Annetine (Anne Cathrine) Staff
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egenfinansiert OPB-rekruttering og innsamling

Enkeltcelle-sekvenseringsanalysene er kostbare: de første pasientprøvene finansieres ved samarbeidspartners forskningsmidler (se prosjektbeskrivelse). Senere analyser søkes det delvis midler fra her i Oslo, dels fra Berlin.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Oslo Pregnancy Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2018 REK sør-øst