Forskningsprosjekt


Strålebehandling ved gastro intestinal stroma tumor (GIST)

Vitenskapelig tittel:
Strålebehandling som palliativ behandling ved gastrointestinal stromatumor (GIST) som progredierer under eller etter behandling med tyrosinkinasehemmere - en prospektiv studie

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å undersøke om strålebehandling mot symptomgivende metastaser er effektivt og akseptabelt. Initiativtaker til studien er professor Joensuu ved Helsingfors universitetssykehus. I Norge er det planlagt inkludert 5 pasienter. Sentre i Sveits, Frankrike og Sverige deltar sammen med Norge. Prosjektet i Norge ledes fra Oslo universitetssykehus HF med prosjektgruppe fra Ullevål og Radiumhospitalet. Pasientene som skal inkluderes har et sjeldent sarkom som kan oppstå i hele mage –tarm traktus. Primær behandling er kirurgi. Halvparten av pasientene får spredning som er vanskelig å behandle.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2033 Prosjektstart: 17.06.2010 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kirsten Sundby Hall
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding - Strålebehandling ved gastro intestinal stroma tumor (GIST)
Behandlet i REK
DatoREK
01.09.2010 REK sør-øst