Forskningsprosjekt


Barns sosiale utvikling - fortsettelse

Vitenskapelig tittel:
The Behavior Outlook Norwegian Developmental Study (BONDS) - Child Cohort Continuation

Prosjektbeskrivelse:
Kunnskap om utviklingsprosesser for både atferdsproblemer og sosial kompetanse blant barn i Norge utgjør et nødvendig grunnlag for å kunne skreddersy målrettede forebyggende tiltak for barn og familier. Eksisterende kunnskap kommer i overveiende grad fra utenlandske studier. Prosjektet fortsetter en longitudinell undersøkelse med fokus på utvikling av atferd og sosial kompetanse blant barn i Norge fra 6 måneder til 4 års alder (S-06067). Hensikten er å følge opp barna gjennom skolealderen for å få svar på hvilken betydning den tidlige utviklingen og forhold omkring denne har for videre utvikling av sosial kompetanse og atferd, i tillegg til skolefaglig utvikling. Den opprinnelige undersøkelsen omfattet en forholdsvis intensiv datainnsamling og tette kontakter med familiene, mens fortsettelsesundersøkelsen vil være langt mindre intensiv.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/224 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2036

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ane Nærde
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst
10.05.2012 REK sør-øst
13.09.2012 REK sør-øst
20.06.2013 REK sør-øst
26.02.2015 REK sør-øst
09.06.2016 REK sør-øst
27.10.2016 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst
19.03.2019 REK sør-øst
19.03.2019 REK sør-øst