Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt


Prediksjon og forebygging av sykehusinfeksjoner

Vitenskapelig tittel:

Prediksjon av helsetjenesteassosierte infeksjoner og mulighet for intervensjon: en ny tilnærming basert på høydimensjonal regresjonProsjektbeskrivelse:
Pasienter innlagt ved helseinstitusjoner utsettes for en mengde uheldige eksponeringer, blant dem sykehusinfeksjoner. Målsettingen i dette prosjektet er å utvikle en statistisk metode og –modell som er i stand til å predikere sykehusinfeksjoner fram i tid, og som samtidig gir nok informasjon til at man kan gå inn og peke på hvilke faktorer man bør intervenere på for å forhindre slike infeksjoner. Vi vil bruke historiske data fra intensivavdelingene ved Oslo universitetssykehus tilbake fra 2011 da den elektroniske kurve- og medikasjonsløsningen MetaVision ble innført, og fram tom. 2016. Dataene hentes fra Klinisk datavarehus. I tillegg vil vi hente noe informasjon fra turnusplanleggingssystemet GAT. Alle data vil aggregeres innen avdeling og i tid før utvikling av den statistiske modellen. De metodemessige utfordringene dreier seg om variabelutvelgelse, aggregeringsnivå og avhengighet i tid.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2219 Prosjektstart: 01.12.2017 Prosjektslutt: 30.11.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Arnoldo Frigessi
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF


Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst