Forskningsprosjekt


Modellering av BMI-endringer i intervensjoner på gruppe- og befolkningsnivå

Vitenskapelig tittel:
Modelling BMI changes for obesity/overweight interventions at group and population level

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å se på effektiviteten av planlagte intervensjoner mot fedme på gruppe- og samfunnsnivå. Data som allerede er innsamlet i forbindelse med helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT1-4) blir benyttet for statistisk modellering av kroppsmasseindeks.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2067 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 01.11.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Steinar Krokstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egen finansiering.Forskningsdata: Registerdata

Sluttmelding/publikasjon: Modellering av BMI-endringer i intervensjoner på gruppe- og befolkningsnivå
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2017 REK midt
15.01.2019 REK midt