Forskningsprosjekt


Oppfølging av nyfødte behandlet med nedkjøling pga oksygenmangel

Vitenskapelig tittel:
Oppfølging av nyfødte behandlet med hypotermi etter asfyksi

Prosjektbeskrivelse:
Oksygenmangel i forbindelse med fødsel kan gi alvorlige hjerneskader. Nedkjøling fra senest 6 timer i totalt 72 timer er vist å redusere grad av alvorlige handikap og død. Dette er en ny behandling, startet våren 2007 i Norge. Formålet med prosjektet er å samle alle data i en base for systematisk vurdering av populasjon, behandling, oppfølging og utfall.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/222 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kirsti Haaland
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst