Forskningsprosjekt


Kardiomyopati- utredning og oppfølging

Prosjektbeskrivelse:
Dilatert kardiomyopati (CMP) er relativt vanlig, ca. 20000-25.000 i Norge. Vi savner langtidsdata over hvordan utviklingen er. Hensikten med denne studien er å skaffe langtidsdata hos 177 pasienter med CMP som tidligere har vært nøye karakterisert og deltatt i 2 ulike forskningsprosjekt ved Rikshospitalet. Det dreier seg om død, sykehusinnleggelser, hjertets utvikling (størrelse og funksjon), samt livskvalitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2130 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2042

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Gullestad
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

OUS er sponsor. Prosjektleder er ansatt ved OUS og Universitetet i Oslo

Alle de andre medarbeidere, bortsett fra 2 medisinerstudenter er ansatt ved OUSForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst