Forskningsprosjekt


Symptomer og funn hos pasienter med nevropsykiatriske tilstander henvist til spinalpunksjon.

Vitenskapelig tittel:
Neuropsychiatric symptomatology and paraclinical findings in patients with neuropsychiatric disorders referred to lumbar puncture.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil undersøke symptomer og funn hos pasienter med nevropsykiatriske lidelser som er blitt henvist til spinalpunksjon. Dette vurderes viktig i lys av at det ved flere nevropsykiatriske tilstander er beskrevet subgrupper med funn som tyder på immunologiske forstyrrelser eller blod hjerne barriære forstyrrelser som årsaker til pasientens lidelse. Videre kartlegging og forståelse av slike underliggende årsaker vil kunne gi forståelse av sykdomstilstanden og bedre behandling. Slike symptomer og funn vil sammenlignes i tre pasientgrupper, pasienter med psykiske lidelser der man gjort spinalpunksjon i utredningen av den psykiske lidelsen, pasienter med psykiske lidelser som har vært til utredning for nevrologisk lidelse og gjort spinalpunksjon og kontroller som har fått gjort spinalpunksjon men uten funn av nevrologisk sykdom.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2377 Prosjektstart: 22.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2049

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Solveig Klæbo Reitan
Forskningsansvarlig(e):  Helse Midt-Norge
Helse Midt-Norge
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil søkes om mideler fra Helse midt og NTNU.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Nevrologisk forskningsbiobank
Behandlet i REK
DatoREK
10.01.2018 REK midt