Forskningsprosjekt


Biomarkører i blod og cerebrospinal væske ved Alzheimers sykdom

Vitenskapelig tittel:
Blood and cerebrospinal fluid biomarkers in Alzheimer's Disease

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å finne ut om det ved hjelp av en blodprøve er mulig å påvise Alzheimers sykdom (AD) på et tidlig stadium. Hensikten er å påvise opphopning av amyloid (bestanddelene i de senile plakkene en ser i hjernen hos personer med AD) i blod ved bruk av en metode som kombinerer den fluoriserende fargen Thioflavin T (ThT) med spektroskopi (Fluorescence Correlation Spectorscopy). Vi håper å kunne utvikle en sensitiv metode for å påvise Alzheimer patologi på en enkel måte, tidligst mulig. Ved å kombinere denne nye metoden med kliniske funn, håper vi å bli i stand til å 1) på en pålitelig måte identifisere personer i et tidlig stadium av deres AD, 2) monitorere progresjon av AD ved gjentatte målinger av amlyoid och amyloid-relaterende proteiner i blod og spinalvæske på samme person, kombinert med bruk av amyloid-PET og MR undersøkelser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2235 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Nenad Bogdanovic
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

 

Olav Thon Stiftelsen forskningsstøtte 2017Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i helse sør-øst
Register for personer som utredes ved hukommelsesklinikker ved sykehus i helse sør-øst
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst