Forskningsprosjekt


Digital prescreening av vevsbiter fra hud

Vitenskapelig tittel:
Prescreening av digitalized histological sections of skin, a way to increase efficacy of the pathology workflow.

Prosjektbeskrivelse:
Melanom eller hudkreft er en hyppig forekommende (36,5/100.000= 1015 nye tilfeller i Norge i 2015) og alvorlig sykdom (322 døde av sykdommen i 2014). Befolkningen har blitt ganske godt informert av våre nasjonale myndigheter om årsaken til hudkreft og varseltegnene man må være obs på. Dette har gjort at veldig mange personer har vært i kontakt med enten fastlege eller med en dermatolog for å fjerne suspekte lesjoner fra huden. Hudbiopsier er dermed en av de vanligste vevstyper patologi avdelinger i hele Norge og eller i den vestlige verden får tilsendt. De aller fleste av disse lesjoner er ikke alvorlig og pasientene er ferdig behandlet ved at lesjonen har blitt fjernet. Men noen av lesjoner er mer risikofylt og krever mer oppfølging. Vi ønske å utvikle en metode for å automatisk kunne skille de farlig fra de ufarlige hud lesjoner ved å analysere digitaliserte snitt fra hudlesjoner vha kunstig intelligens/dataprogram. Dermed kan patologene fokusere på de mest farlige lesjoner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2019/747 Prosjektstart: 01.01.2020 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Emilius Adrianus Maria Janssen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi har sendt søknader til forskningsrådet og søkt om EU-milder. PhD-studenten har fått midler fra forskningsrådet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk teknologi, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Diagnostisk biobank avdeling for patologi, SUS
Behandlet i REK
DatoREK
05.06.2019 REK vest