Forskningsprosjekt


Dynamisk Lycra Ortose, kan effekten objektiviseres?

Vitenskapelig tittel:
May the effect of the Dynamic Hip Lycra Orthosis be verified by objective measurements?

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet ønsker å gi ny kunnskap om effekten av det ortopediske hjelpemiddelet hjelpemiddelet Dynamisk Lycra Hofteortose ved å bruke objektive mål fra 3-D ganganalyse og ActivPal. Dynamisk Lycra Hofteortose er kostbart og effekten er ikke godt dokumentert. Vi ønsker å bruke disse objektive målene til å evaluere om gangvansker kan reduseres ved hjelp av dette hjelpemiddelet (som er mer behagelig å ha på enn stive ortoser). I første omgang vil en pilotstudie gjennomføres hvor 10 pasienter med gangvansker grunnet nevromuskulær sykdom, er sin egen kontroll. De som rekrutteres til studien må ha «positiv Trendelenburg», (muskulaturen rundt hoften er svekket og bekkenet bli ustabilt når pasienten står på samme fot), og i tillegg må de ha god kommunikasjonsevne. Aktivitetsnivå skal måles med ActivPal og bevegelsesmønster skal måles i 3D gangbane; begge målinger uten og med Dynamisk Lycra Hofteortose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2053 Prosjektstart: 15.01.2018 Prosjektslutt: 17.09.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Grethe Elisabeth Borchgrevink
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kontrakt mellom Trøndelag Ortoepdiske Verksted og prosjektleder. Prosjektet er tildelt penger fra Trøndelag Ortopediske Verksted sitt forskningsfond. Påløpte kostnader skal faktureres etterskuddsvis. Faktura stiles til Trøndelag Ortopediske Verksted og merkes med prosjektets navn.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2017 REK midt