Forskningsprosjekt


Placenta: har fysisk aktivitet betydning for variasjon i størrelse?

Vitenskapelig tittel:
Placenta: does physical activity influence the variation in size?

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten er å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og placentavekt. Morkaken (placenta) har en viktig rolle i fosterets utvikling ved at den tilfører fosteret næring, veksthormoner og oksygen. Placenta- og fostervekst er avhengig av tilstrekkelig oksygentilførsel fra mors sirkulasjon. Under høy fysisk aktivitet stilles det høye krav til blodsirkulasjon og oksygenopptak i arbeidende muskulatur. Likevel er fysisk aktivitet anbefalt under graviditet, og graviditeter eksponert for høy fysisk aktivitet ser ut til å utvikle seg normalt. Det antas at kompensatoriske mekanismer, hvor placenta har en viktig rolle, sikrer oksygentilførselen i disse graviditetene. Denne studien er en registerstudie, som vil benytte data fra Den norske Mor-og barn- undersøkelse(MoBa), Data fra over 100 000 graviditeter vil bli koblet til Medisinsk fødselsregister (MPR). Opplysninger om placentavekt, fødselsvekt, svangerskapslengde, barnets kjønn, mors alder, paritet, diabetes, preeklampsi, anemi, somatisk sykdom, fødselskomplikasjoner, flerlingfødsel, fødselsmetode, tidligere keisersnitt og IVF hentes fra Medisinsk fødselsregister. Informasjon om fysisk aktivitet, mors høyde mors vekt, vektøkning i graviditet, energiinntaket i graviditet, røyke-og alkoholvaner, utdanning, arbeid, mental helse, anemi, somatisk sykdom, obsterisk og reproduktiv historie. Fars alder, fars høyde og vekt hentes fra Mor- og barn undersøkelse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2210 Prosjektstart: 20.05.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elisabeth Krefting Bjelland
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien vil bli finansiert gjennom forskningsmidler fra Helse sør-øst.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst