Forskningsprosjekt


Å leve med cerebral parese i de nordiske land

Vitenskapelig tittel:
CP-NORTH: Living Life with Cerebral Palsy in the Nordic Countries - Health and socio-economic consequences of living with a childhood onset disability - for the person and the parents

Prosjektbeskrivelse:
Medfødte funksjonsnedsettelser som cerebral parese (CP) har en livslang påvirkning på personen og dens omgivelser. Forbausende lite er likevel kjent om hvordan CP påvirker ulike utfall, slike som helse, utdanning, inntekt og bruk av helsetjenester. Først og fremst er situasjonen for voksne med disse tradisjonelle ”barnesykdommene” ukjent, samt i hvilken utstrekning helse- og sosialsystemet lykkes i å minske de negative effektene av å leve med CP. Målet er å undersøke hvordan CP påvirker helse, livskvalitet, bruk av helsetjenester, utdanning, arbeidsmarkedsutfall, sosioøkonomisk status og dødelighet for individer med CP og deres foreldre, samt om effektene er ulike i ulike nordiske land. Prosjektet behandler tre ulike populasjoner, barn og voksne med CP, samt foreldre med barn med CP. Videre kommer gruppeanalyser til å gjennomføres for å studere om utfallene påvirkes av demografiske, sosioøkonomiske og sykdomsspesifikke faktorer, og om det er ulikheter i de nordiske land.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2457 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Guro Lillemoen Andersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Nordforsk, samt Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Vestfold. Budsjett for tildelingen fra Nordforsk er vedlagt.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
17.01.2018 REK sør-øst
25.04.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst