Forskningsprosjekt


Selvstendighet i hverdagsaktivitet for førskolebarn med cerebral parese

Vitenskapelig tittel:
Independence in everedyday activities for children with cerebral palsy.

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med prosjektet er å beskrive selvstendighet i hverdagsaktiviteter for førskolebarn med bilateral og unilateral CP, og undersøke sammenheng med nedsatt håndfunksjon. Nedsatt håndfunksjon har nær sammenheng med selvstendighet i hverdagsaktivitet. Prosjektet har et tverrsnittsdesign og vil bruke allerede innsamlede data fra eksisterende registre (CPHAB - Habiliteringsforløp, tiltak og tjenester for førskolebarn med cerebral parese, CPOP – cerebral parese oppfølgingprogram og CPRN – Cerebral parese registrert i Norge). Økt kunnskap om selvstendighet i hverdagsaktivitet for barn med cerebral parese(CP) er viktig for å beskrive behov av tjenester, kvalitetssikre tjenester og utvikle målrettede og effektive tiltak. I prosjektbeskrivelsen fremgår det hvilke tester, kartlegginger og funksjonsbeskrivelser som skal inngå i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2552 Prosjektstart: 02.06.2017 Prosjektslutt: 19.06.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gunvor Lilleholt Klevberg
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er en del av en mastergrad i ergoterapi på deltid og dekkes av permisjon med lønn fra eget arbeid, som regulert i arbeidsmiljøvernloven. Forskningsdata: Registerdata

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i ergoterapi , Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2018 REK sør-øst