Forskningsprosjekt


Utprøvning av et nettbasert system med fokus på økt fysisk aktivitet blant personer over 60 år

Vitenskapelig tittel:
PersonAAL: Personalized web applications to improve quality of life and remote care for older adults

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er et innovasjonsprosjekt med fokus på forebygging av helserelaterte plager hos eldre. Det er uklart om prosjektet faller innenfor REKs ansvarsområdet og det søkes nå for bl.a. å få en avklaring rundt dette. Formålet med prosjektet er å styrke eldre personers muligheter for å leve et selvstendig liv hjemme, i tråd med manges egne ønsker. Siden den største trusselen mot dette er aldersrelaterte fysiske og kognitive helsemessige endringer, har prosjektet som mål å forebygge slike vansker gjennom å øke personers fysiske og sosiale aktivitetsnivå. Prosjektet har altså et helsemessig fokus, men innen forebygging, og er IKKE rettet mot sykdom eller behandling av sykdom. For å undersøke effekten av innovasjonen er det nødvendig å ta i bruk forskningsmetode, og utprøvingen vil består 1) en serie med single-case prosjekter (eksperimentelt design), og 2) en gruppestudie (observasjonsstudie). Utviklingsdelen av prosjektet har pågått siden oktober 2015. Utprøvningen vil skje i 2018.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2220 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jan Egil Nordvik
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskninsråd gjennom EU-programmet "Active and assisted living" og Sunnaas sykehus.Forskningsdata: Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst