Forskningsprosjekt


Acetylering av hormoner i hypofyse-binyreaksen

Vitenskapelig tittel:
N-terminal acetylation of the peptide hormones ACTH, α-MSH and β-endorphin in patients with endocrine diseases related to the hypothalamo-pituitary-adrenal (HPA) axis.

Prosjektbeskrivelse:
Metabolske sykdommer som fedme regnes er et stort helseproblem. Proopiomelanocortin (POMC) -avledede peptidhormoner alfa-melanocytstimulerende hormon (α-MSH), betaendorfin (β-END) og adrenokortikotropt hormon (ACTH) regulerer appetitt, stoffskifte, stress, seksualitet og smerte. Aktiviteten til disse hormonene endres ved såkalt N-terminal (Nt) acetylering. Enzymene som utfører denne prosessen, N-terminale acetyltransferaser (NATs), er ukjent (NatX). Målet for dette prosjektet å identifisere NatX som regulerer aktiviteten til overnevnte hormoner, og å bruke kunnskapen til å utvikle nye legemidler mot metabolske sykdommer. Som sykdomsmodeller vil vi benytte Cushings sykdom er en metabolsk lidelse der overproduksjon av ACTH gir overproduksjon av kortisol, samt Addisons sykdom der sviktende binyrefunksjon gir høy ACTH. Kunnskapen kan gi informasjon som gjør det mulig å modulere ACTH aktiviteten og dermed sykdomsprosessen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2103 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eystein Husebye
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Novo Nordisk Foundation, project NNF17OC0026694

Research Council of Norway, project 249843Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Forskningsbiobank for organ-spesifikke autoimmune sykdommer
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK vest
07.03.2018 REK vest