Forskningsprosjekt


Effekt av hemodialyse på CYP3A og P-gp aktivitet i nyresviktpasienter

Vitenskapelig tittel:
Effect of hemodialysis on CYP3A- and P-glycoprotein activity in patients with end-stage renal disease

Prosjektbeskrivelse:
Det er allment kjent at legemidler som skilles ut via nyrene må doseres lavere ved nyresvikt. Nyere funn indikerer at legemiddelomsetningen i leveren også påvirkes av nyresvikt. Den eksakte årsaken til dette eller hvor stor effekten er for ulike legemidler er ukjent. En hypotese er at uremitoksiner som opphopes i kroppen ved nyresvikt påvirker aktiviteten til enzymer og transportører som håndterer legemidler. Det er viktig at pasienter som blir behandlet med dialyse får riktig dose av legemidler for å unngå bivirkninger eller dårligere effekt. Vi ønsker å undersøke hvordan dialysesesjonene påvirker kroppens evne til å ta opp og bryte ned legemidler. Studien er åpen og pasienter som behandles med hemodialyse skal inkluderes i studien. Pasientene skal gjennomgå to undersøkelsesdager, henholdsvis dagen før og dagen etter en hemodialyse sesjon. Aktiviteten til et CYP3A enzymet og legemiddeltransportøren P-glykoprotein skal bestemmes ved hjelp av probe legemidler.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2165 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Ida Robertsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av interne forskningsmidler ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i OsloForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst