Forskningsprosjekt


Sirkulerende tidlig-markører for lungekreft

Vitenskapelig tittel:
Circulating early detection markers to improve in lung cancer early detection

Prosjektbeskrivelse:
Lungekreft er en svært dødelig sykdom. Formålet med denne studien er å identifisere paneler med nye tumorassosierte autoantistoffer (TAAb) for å oppdage lungekreft tidligere enn vi klarer i dag. Nye biomarkører skal brukes sammen med eksisterende blodbaserte biomarkører og lavdose CT-skann. Dette er helt nødvendig for å forbedre tidlig diagnose av lungekreft, og kunne identifisere pasienter på et tidligere tidspunkt og med mulighet for livreddende behandling av sykdommen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2163 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Hilde Langseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av German Cancer Research Center. I tillegg søkes det finansiering fra German Cancer Aid og U.S. Department of Defense Lung Cancer Research Program.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Janus serumbank
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst