Forskningsprosjekt


Tarm- og munnhulebakterier, aterosklerose og hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
The Gut and Oral bacteria, Atherosclerosis and Ischemic Stroke Study Atherosclerosis has been recognized as an active, inflammatory disease, and this inflammation plays an important pathogenic role in all stages of atherosclerosis , including the destabilization of atherosclerotic plaque that leads to higher risk of embolic stroke. The influence of diet on development of stroke and cardiovascular risk is well-established, but evidence remains limited and inconsistent regarding dietary patterns associated with risk of stroke. What has been neglected until recently is the role of commensal intestinal microorganisms in the metabolism of food stuffs, and their potential consequences for host metabolism and disease pathogenesis. Periodontal disease has also been associated with cardio- and cerebrovascular events. Inflammation in the periodontium is suggested to increase the systemic inflammatory level of the host, which in turn can influence atherosclerotic plaque composition and rupture.

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien er en tverrfaglig prospektivt case-kontroll studie, som har som formål å få ny kunnskap om ateroskleroseutvikling og vil kunne føre til bedret forebygging av hjerneslag. Hjerneslag er en svært hyppig årsak til død og funksjonshemming, forekomsten vil øke grunnet den aldrende befolkningen. Forebygging er derfor av stor betydning for folkehelsen og helseøkonomi. Omtrent en tredjedel av alle hjerneinfarkt er forårsaket av blodpropper som kommer fra forkalkninger (aterosklerose) i halspulsårene. Dette kan forebygges ved livsstilsendring, medisiner eller ved kirurgi (fjerne carotis plakk). Dagens retningslinjer anbefaler kirurgi basert på grad av forsnevring i karet, men pasienter med lavgradig innsnevring kan også få hjerneslag. Nylig har man påvist at tarmbakterienes nedbrytning av bestanddeler i rødt kjøtt og egg fører til aterosklerose. Mye tyder på at bakterier i munnhulen også er viktig for utvikling av aterosklerose. Dette prosjektet vil undersøke disse mulige risikofaktorene. Over 600 pasienter med aterosklerose i halspulsårene skal inkluderes i fire ulike delstudier; i tillegg skal et uspesifisert antall friske kontroller inkluderes. Alle pasientene er over 18 år. Prosjektet omfatter følgende delstudier: Studie 1: Det brukes allerede innsamlet materiale (helseopplysninger og blodprøver) fra 215 pasienter og 65 friske kontroller. Det dreier seg om deltakere i et relatert prosjekt godkjent av REK, Artosklerose og hjerneslag (2009/5237). Studie 2: 200 pasienter inkluderes i en prospektiv studie. Kosthold skal registreres, det skal tas biologiske prøver, og for pasientene som opereres, skal karotisplakket lagres i en biobank. Studie 3: 200 pasienter inkluderes i en prospektiv studie. Pasientene undersøkes med ultralyd og MR, og for en undergruppe pasienter (uspesifisiert antall) med PET/CT med kontraktvæske. Blodprøver skal samles inn. Studie 4: oppfølging av pasientene i delstudie 2 og 3 etter 2 år. Disse skal sammenlignes med friske kontroller. Det skal gjøres genetiske analyser av deltakerne, med tanke på epigenetiske markører. Biologisk materiale lagres i en tidligere godkjent spesifikk biobank « Atherosclerosis and Ischemic Stroke Study» med Mona Skjelland som ansvarshavende ( REK 2009/5237).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2202 Prosjektstart: 01.11.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mona Skjelland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Mottatt HSØ midler til post.doc stilling 3 år. MD, phd Karolina Skagen innehar post doc stillingen.

Phd stipendiat Kristine Stø er ansatt som lektor ved Universitetet i Oslo (lønnsmidler fra UiO) og MD.dr.med Mona Skjelland jobber som overlege ved Oslo Universitetssykehus,Rikshospitalet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Nevrologi, Nivå: phd
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst