Forskningsprosjekt


Utvikling av en Universal eksosmetterligning for behandling av epilepsi

Vitenskapelig tittel:
Development of a blood brain barrier targeted exosome mimetic for treatment of drug resistant epilepsy.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet vil gi bidra til innovativ kunnskap om behandling av hjernesykdom. Spesifikt målrettet behandling av medikament resistent epilepsi og akutte livstruende epileptiske anfall ved bruk av en eksosmetterlingning som kan passere blod-hjerne barrieren med integrert medikament. Eksosomer vil bli isolert fra plasma ved free flow elektroforese, membransammensetning analysert ved en koplementerende kombinasjon av kjerne magnetisk resonans og massespektrometri. Eksosomenes permeabilitet over blod-hjerne barrieren vil bli undersøkt i et dynamisk in vitro blod-hjernebarriere system og integriteten til blod-hjernebarrieren vil bli undersøk ved elektronmikroskopi.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2107 Prosjektstart: 16.10.2017 Prosjektslutt: 12.10.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Astrid Elisabeth Mork-Jansson
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Valide, svar fra Helse Vest 24/11-17Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Biologisk kjemi, Nivå: PhD, master, bachelor
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK vest