Forskningsprosjekt


Musikkterapi ved hjertesykdom

Vitenskapelig tittel:
MUSIC THERAPY AS A POSSIBLE ADJUNCT IN PACEMAKER AND ICD LEAD EXTRACTION

Prosjektbeskrivelse:
Studien vil undersøke om musikkterapi, gjennom systematisk bruk av musikklytting og avspenningsteknikker, kan ha en positiv effekt under ekstraksjon av ledninger fra pacemaker og hjertestartere. Pasientene er våkne under disse operasjonene, og det kan være ganske ubehagelig for pasientene. Risikoen for komplikasjoner øker også dersom pasienten opplever angst og uro. Forskning viser at musikklytting kan bidra til å regulere stressresponser, og situasjonsangst. Det er ikke gjort tilsvarende forskning på denne gruppen tidligere. Det brukes et randomisert kontrollert design i studien, med 45 deltagere i kontrollgruppen og 45 i intervensjonsgruppen som får musikklytting. Hovedspørsmål: Kan metoden påvirke pasientenes angst- og smertenivå? Andre spørsmål: Kan metoden påvirke blodtrykk, respirasjon, bruk av medikamenter under operasjon, pasienttilfredshet og klinisk utfall av operasjonen? Data vil hentes fra pasientens journal og gjennom internasjonalt godkjente spørreskjemaer.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2244 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av forskningsmidler fra Norges Musikkhøgskole. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprogrammet ved Norges Musikkhøgskole, Nivå: Ph.d.
Behandlet i REK
DatoREK
23.11.2017 REK nord