Forskningsprosjekt


Internasjonalt adopterte barns sosiale utvikling - fortsettelse

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en fortsettelse av en longitudinell undersøkelse med fokus på utvikling av atferd og sosial kompetanse blant barn som er adoptert fra utlandet til Norge. Barna er blitt fulgt opp fra de kom til landet og frem til fireårsalder. I dette prosjektet vil en følge barna gjennom skolealderen, for å få belyst hvordan den tidlige utviklingen spiller sammen med andre forhold av betydning for atferd, sosial kompetanse og skolefaglige ferdigheter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/218 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2036

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Monica Dalen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst