Forskningsprosjekt


Reflux hos pasienter med kronisk bihulebetennelse

Vitenskapelig tittel:
Refluxsykdom hos kronisk sinusittpasienter

Prosjektbeskrivelse:
Vi vet at kronisk rhinosinusitt er en hyppig forekommende tilstand, og GERD (reflukssykdom) er en meget utbredt lidelse i befolkningen. Det er allerede beskrevet sammenhenger mellom GERD og ulike tilstander i øvre og nedre luftveier. Kunnskapen om sammenhengen mellom GERD og CRS (kronisk rhinosinusitt) er mangelfull, og vi ønsker derfor å undersøke dette nærmer. Vår første studie, "Nesebihulerelatert livskvalitet hos pasienter med refluxsykdom"., (ikke enda publisert) konkluderer vi med at pasienter med GERD har redusert nese og bihule-relatert livskvalitet basert på det faktum at de har en betydelig høyere total SNOT-20 score enn kontrollene. I denne studien ønsker vi å se på forekomst av GERD hos pasienter med CRS. Vi vil bruke Reflux Disease Questionaire (RDQ) som verktøy. Det er et internasjonalt anerkjent spørreskjema for diagnostisering av GERD. Planlegger Inklusjon av pasienter med CRS, henvist til ØNH-poliklinikk Stavanger, Kristiansand, Haugesund og Bergen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2030 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 01.07.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elin-Johanne Katle
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2010 REK vest
10.01.2013 REK vest
16.05.2013 REK vest
18.08.2016 REK vest
27.10.2016 REK vest
31.10.2018 REK vest