Forskningsprosjekt


Psykiske lidelser hos mennesker med hørselshemming og døvhet

Vitenskapelig tittel:
Mental disorders in hearing impaired and deaf patients

Prosjektbeskrivelse:
Målet for prosjektet er å undersøke og beskrive forekomst og symptomer på psykiske lidelser blant pasienter med hørselshemminger. I tillegg tar prosjektet sikte på å beskrive bakgrunnsvariabler for denne pasientgruppen. Det opplyses at undersøkelsen har forbedrede metoder og benytter tegnspråklig utredningsmateriell. Samtlige pasienter innen en årskohort for den aktuelle gruppen fra Helse MidtNorge og Sør-øst blir forespurt om å delta. Det er ikke vurdert å være andre ulemper utover at samtalene tas opp på video, noe som kan oppleves som ubehagelig av enkelte pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/772 Prosjektstart: 01.10.2009 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Beate Øhre
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst