Forskningsprosjekt


Vedolizumab ved PSC-IBD

Vitenskapelig tittel:
Safety og effekt på leversykdom av behandling med Vedolizumab mot inflammatorisk tarmsykdom hos pasienter med kombinert primær skleroserende cholangitt og inflammatorisk tarmsykdom: En retrospektiv kvalitetsstudie

Prosjektbeskrivelse:
Primær skleroserende cholangitt (PSC) er en alvorlig, progredierende leversykdom med kronisk betennelse og arrdannelse i gallegangene som over tid leder til skrumplever. Effektiv behandling mangler og sykdommen er den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge. Så mange som 4 av 5 norske pasienter med PSC har samtidig inflammatorisk tarmsykdom (IBD), oftest tolket som ulcerøs colitt. Vedolizumab (VDZ) er et monoklonalt antistoff som brukes i behandling av IBD. VDZ virker via et molekyl (MADCAM-1) på tarmens overflateceller. Unormal uttrykking av MADCAM-1 i lever har vist sammenheng med PSC, og det er derfor mulig at VDZ kan ha terapeutisk effekt på leversykdommen ved PSC. Vi ønsker å innhente opplysninger fra elektronisk journal for å undersøke alvorlighet og forløp av leversykdommen hos norske pasienter med PSC-IBD som bruker VDZ. Data fra denne kvalitetsstudien vil inngå i en retrospektiv internasjonal multisenterstudie.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2086 Prosjektstart: 09.10.2017 Prosjektslutt: 09.10.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Mette Vesterhus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektleder har forskningsmidler fra Norsk senter for PSC. Ingen omkostninger forventes ved å innhente journalopplysninger og lagre avidentifiserte opplysninger i skjema.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK vest
15.08.2018 REK vest
15.08.2018 REK vest