Forskningsprosjekt


IL-6 i nyreveneblod ved nyrekreft

Vitenskapelig tittel:
Are levels of serum IL-6 in venous blood from the ipsilateral renal vein different from peripheral blood preoperatively and and at six weeks postoperative follow-up?

Prosjektbeskrivelse:
Cytokiner som IL-6 spiller en viktig rolle for at kreftsvulster skal vokse og spre seg. Studier tyder på at forhøyet nivå av IL-6 kan implisere dårligere prognose for pasienter med nyrekreft. Det er usikkert om blodprøver tatt preoperativt reflekterer om disse signalsubstansene kommer fra selve svulsten eller fra andre steder i kroppen. Studien vil undersøke dette. Man vil måle det perifere nivået av IL-6 i blodet, og under operasjonen vil det tas venøst blod fra nyrevenen på den tumoraffiserte siden. Dersom IL-6 kommer fra selve svulsten vil konsentrasjonen være mange ganger høyere i denne prøven. Om den ikke er forhøyet, må det ligge andre mekanismer bak. Deltakerne i studien er pasienter med påvist nyrevulst som skal til kirurgisk behandling. Man antar at 20 pasienter vil inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1757 Prosjektstart: 01.12.2017 Prosjektslutt: 31.12.2026

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Christian Beisland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

finansiering vil skje fra HUS. ingen meadrbeidere vil ha økonomisk gevinst av denne studienForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin / Urologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK vest