Forskningsprosjekt


Undersøkelser av virale årsaker til gliom

Vitenskapelig tittel:
Investigation of a Viral Etiology in Glioma

Prosjektbeskrivelse:
Malignt gliom er en aggressiv svulst som oppstår i gliacellene i hjernen. Det er den vanligste formen for hjernekreft. Dødeligheten er høy og man vet lite om årsaken. Hypotesen i denne studien er at virusinfeksjon kan forårsake gliom. I studien vil det bli målt spesifikke antistoffer i serum mot 40 virus. Studien er en prospektiv kasus-kontroll studie. Fra Janus serumbank vil man identifisere personer som senere fikk gliom og trekke passende kontroller uten denne sykdommen. Fordelen med pre-diagnostiske prøver er at informasjon og analyser ikke påvirket av behandling som pasientene kan ha fått. Analyse av serum fra de som fikk kreft, sammenlignes med analyser fra de friske. Laboratorieanalysene utføres med en "high-throughput multiplex serologiskl kulebasert" test ved DKFZ (Kreftforskningssenteret) i Heidelberg. Resultatene vil øke vår innsikt om betydningen av infeksjoner for utvikling av gliom. Dersom infeksjoner viser seg å være viktig, kan det kanskje åpne for forebyggende tiltak.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2140 Prosjektstart: 06.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tom Kristian Grimsrud
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Center for Infection Research in Cancer ved Moffitt Cancer Center i Tampa, FloridaForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Materiale fra biobank:
Janus serumbank
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst