Forskningsprosjekt


Vekstfaktorkonsentrasjon i blodet etter behandling med aflibercept i øyeeple

Vitenskapelig tittel:
Vekstfaktorkonsentrasjon i blodet av VEGF undergrupper etter behandling med aflibercept i øyeeple

Prosjektbeskrivelse:
Vi søker med dette om opprettelse av et nytt forskningsprosjekt for å benytte allerede analyserte undergrupper av VEGF til å gjøre nye statistiske beregninger og et nytt manuskript basert på disse dataene. Fra overstående prosjekt 2013/1623 har vi tidligere analysert og publisert resultatene på plasma VEGF-A som er en undergruppe av VEGF familien (Roald et al, Br J. Ophthalmol 2015). I etterkant av innsendt manuskript og lukking av dette forskningsprosjektet har vi fått tilbakemelding fra reviewere samt fra eksperter på området at man for å øke den vitenskapelige utbyttet av studien burde publisere også data på andre undergrupper i VEGF familien, slik som placental growth factor (PlGF). Disse undergruppene ble også analysert i opprinnelig Bio-Rad kit, men ble ikke inkludert i noen videre analyser før prosjektet ble lukket. For disse målingene har vi rådata men har ikke gjort videre bearbeidelse av dataene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1814 Prosjektstart: 02.10.2017 Prosjektslutt: 01.10.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anca Beatrice Roald
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

prosjektet er fra tidligere finansiert av øyeavd. OUSForskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Eylea 2014
Eylea 2014
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst