Forskningsprosjekt


Tidlig ernæring og risiko for type 1 diabetes

Vitenskapelig tittel:
Early nutrition and risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes

Prosjektbeskrivelse:
Type 1 diabetes is one of the most common chronic diseases with onset in childhood. The change in incidence and other evidence suggests a role for environmental factors in the development of the disease. Nutritional factors early in life may contribute to the development of islet autoimmunity and type 1 diabetes, but there is a lack of large prospective studies that have investigated this in humans. Our objective is to study the relationship between early nutrition and the risk of islet autoimmunity and type 1 diabetes in genetically susceptible children by combining data from established national and international cohorts (MIDIA, DIPP and DAISY), and children in the general population in a large Norwegian prospective cohort based on registry data (PAGE). Our main hypothesis is that there are nutritional factors in early life triggering the development of autoimmunity and type 1 diabetes.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2188 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 28.02.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torild Skrivarhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sørøst finansierer lønn og utenlandsstipend til postdoktorstipendat Nicolai A. Lund-Blix. Delstudiene som foreliggende prosjekt er basert på er finansiert av henholdsvis Norges forskningsråd (PAGE og MIDIA) og National Institutes of Health (DAISY studien)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa)
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
21.03.2019 REK sør-øst