Forskningsprosjekt


Blodanalyser som utgangspunkt for individuelt tilpasset oppfølging av slagpasienter

Vitenskapelig tittel:
Early biomarkers in acute stoke - a starting point for individually tailored treatment and rehabilitation

Prosjektbeskrivelse:
Hjerneslag rammer millioner av mennesker årlig. Det er store forskjeller i hvor godt pasientene gjenvinner sine kognitive og motoriske funksjoner etter et slag. Utvikling av depresjon i ettertid kan ikke forutsies utfra objektive mål for funksjonstap. Individuelle forskjeller skyldes sannsynligvis en kombinasjon av faktorer. Disse er lite kartlagt. Vekstfaktorer, kortisol, melkesyre, og markører for oksidativt stress kan frigjøres fra hjernen under slag, og påvirker nervevevets overlevelse. Hypotesen er at balansen mellom disse stoffene er avgjørende for graden av funksjonstap etter hjerneslag. Prosjektet vil identifisere faktorer i pasientenes blod ved innleggelse som, sammenlignet med en kontrollgruppe, kan brukes til å forutsi progresjon, og til å utvikle en individuelt tilpasset behandling for slagpasientene. Blodprøvesvar sammen med kognitive-, motoriske og bildedata vil brukes. Forhold pasientene selv opplever som avgjørende for vellykket rehabilitering, vil også kartlegges.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/2555 Prosjektstart: 01.02.2019 Prosjektslutt: 31.01.2030

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Cecilie Morland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ph.d.-stiudent til prosjektet finasieres (100%) av Helsevitenskap ved OsloMet. 

Prosjektet finansieres dels av prosjektleders interne midlerForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ph.d. i Helsevitenskap; master i farmasi, Nivå: ph.d./ master
Materiale fra biobank:
Helseregister og generell forskningsbiobank
Behandlet i REK
DatoREK
16.01.2019 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst