Forskningsprosjekt


En undersøkelse av datakvaliteten i nasjonal statusundersøkelse for Legemiddelassistert rehabilitering – LAR

Vitenskapelig tittel:
En undersøkelse av datakvaliteten i nasjonal statusundersøkelse for Legemiddelassistert rehabilitering – LAR

Prosjektbeskrivelse:
Hvert år samles det inn data om pasientfunksjon og fornøydhet i behandling blant pasienter i legemiddel assistert rehabilitering, i det som kalles nasjonal statusundersøkelse for LAR. Data samles inn av pasientens nærmeste behandler (vanligvis i forbindelse med en konsultasjon) og legges inn i et spørreskjema i pasientens journal; statusskjemaet. Det er reist spørsmål om datakvaliteten når det gjelder pasientens rapportering av rusmiddelbruk og fornøydhet knyttet til datainnsamlingsmetoden der nærmeste behandler mottar og registrerer svarene. Denne undersøkelsen har som mål å undersøke datakvaliteten ved å samle inn informasjonen om rusmiddelbruk og fornøydhet direkte fra pasientene gjennom et spørreskjema som sendes direkte til forskere, som sammenligner med svarene gitt via behandler.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1936 Prosjektstart: 15.10.2017 Prosjektslutt: 15.10.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Thomas Clausen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Hvert LAR-senter bidrar med data og rekruttering av deltagere gjennom ordinær virksomhet.

SERAF som er forskningsansvarlig institusjon har som oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide årlig nasjonal statusrapport og prosjektet dekkes av den bevilgningen som HDir årlig bevilger til SERAF.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst