Forskningsprosjekt


BAROBS - oppfølgingsstudie etter fedmekirurgi i Helse Midt-Norge

Vitenskapelig tittel:
BAROBS - Bariatric surgergy observation study. A long term follow-up after gastric bypass surgery in Hospitals in Middle Norway 2003-2009. The study aims to document the durability of weight reduction and solution of comorbidity after gastric bypass surgery for morbid obesity after 10 years. It also aims to document long term complications and new morbidity that could be related to gastric bypass surgery.

Prosjektbeskrivelse:
Fedmekirurgi er i løpet av de siste10-15 årene blitt et vanlig behandling av betydelig fedme og fedmerelatert sykdom. Årlig utføres 3000 operasjoner i Norge. Helseeffekter 10-15 år etter gjennomgått fedmeoperasjon er lite dokumentert i studier. I Helse Midt-Norge ble det i perioden 2003-2009 utført 900 fedmeoperasjoner (gastrisk bypass) ved sykehusene i Namsos og Ålesund og ved St.Olavs hospital. Opplysninger om alle opererte er registert i lokale kvalitetsregister med oppfølgingsdata. Personer som ble fedmeoperert ved sykehus i Midt-Norge i 2003-2009 vil bli invitert til en grundig helsesjekk med spørreskjema, kliniske undersøkelser og undersøkelse av biologisk materiale. Biologisk materiale vil bli lagret i biobank. Sammen med tidligere registrete data vil prosjektet gi ny kunnskap om varigheten av postive helseeffekter og forekomst av uønskede langtidseffekter 10-15 år etter gjennomgått operasjon. Dette er kunnskap som ønskes av både paisenter, helsevesenet og samfunnet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1828 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bård Kulseng
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt om støtte fra Samarbeidsorganet for forskning i Helse Midt-Norge til datainnsamlingsfasen. Det vil neste år bli søkt om PhD-stipend for forskere som skal analyser data.

Den kliniske undersøkelsen gjennomføres som en poliklinisk helsekontakt i de tre helseforetakene, og inngår i sykehusenes finansiering av poliklinisk aktivitet.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst
17.01.2018 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
06.06.2018 REK sør-øst
05.12.2018 REK sør-øst
20.03.2019 REK sør-øst