Forskningsprosjekt


Strategi for oppfølging av kreftpasienter med bruk av en smarttelefon

Vitenskapelig tittel:
Follow-Up Strategies In ONcology with a Smart-phone application (FUSIONS)

Prosjektbeskrivelse:
Tilbakefall av gynekologisk kreft gir ofte symptomer, men bare halvparten oppsøker lege tidligere. Det viser rapportering av varselsymptomer er viktig. Et annet viktig aspekt etter kreftbehandling er tidlig rehabilitering. Mange kreftoverlevere får ikke hjelp til å håndtere fysiske og psykiske plager etter behandling. Web-basert teknologi kan være en effektiv måte for pasientene å holde seg oppdatert, for helsepersonell å gi individualisert informasjon og for å integrere elektronisk pasient rapportert utfall (ePRO). Vi ønsker å integrere bruk av smart-telefonapp i rutineoppfølging av gynekologiske kreftpasienter. Appen skal fungere som et oppslagsverk og registrering av ePRO slik at pasientene kan kontaktes tidligere ved varselsymptomer. Det skal bygges en digital infrastruktur som gjør det mulig å samle inn dette datamaterialet på en trygg og effektiv måte. Målet er et verktøy for å styrke pasientens egenkontroll og gi en mer effektiv og helhetlig oppfølging etter behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2195 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvild Vistad
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

En del av datainnsamlingen foregår i ordinær klinisk praksis.

Prosjektleder har 20% forskningsstilling

Prosjektmedarbeider (LIS) har 25% D-stilling

Studiesykepleier i 20% stilling

Eksterne midler fra Stiftelsen Uni til å utarbeide AppenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst