Forskningsprosjekt


Dose-respons studie: Effekten av marint protein hydrolysat som kosttilskudd hos aktive eldre

Vitenskapelig tittel:
Dose range finding study for effects of marine protein hydrolysate as dietary supplement in elderly active subjects

Prosjektbeskrivelse:
Vi skal undersøke protein frå kvit fisk. Protein vi nyttar er alt hydrolysert (spalta til mindre deler) det vi kallar peptid. I denne studie skal vi undersøke kva som er den mest optimale dose kroppen kan nyttigjere seg når vi gjev det som eit dagleg tilskot i ulike dosar. Vi vil nytte eit enkelt design kor deltakarane I kvar sekvens får peptid I tilfeldig rekkefølgje (randomisert). Det vert ikkje nytta ei kontroll gruppe, av di kvar deltakar er si eiga kontroll. Resultatet av studien vil danna grunnlaget for val av optimal dose peptid i kommande studier med eldre pasientar med muskeltap (sarcopeni), andre betennelsestilstander og blodsukker omsetnad i kroppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1795 Prosjektstart: 16.10.2017 Prosjektslutt: 16.10.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Dag Arne Lihaug Hoff
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Ålesund sjukehus
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd.

Haukeland Universitetssykehus/Universitet i Bergen og Ålesund sjukehus tildeles driftsmidler for 2 stipendiater fra denne finansieringskilde og finansierer også sin egeninnsats.

Firmenich Bjørge Biomarin AS lager produktet (MPH) som skal undersøkes, og gir dette til forskingsinstitusjonene i like pakninger slik at produkt/placebo ikke lar seg skille.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk ernæring, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2017 REK midt