Forskningsprosjekt


Beskyttende faktorer mot stress hos personer i rusbehandling

Vitenskapelig tittel:
Protective factors of stress in relation to psychological distress level among patients in substance abuse treatment.

Prosjektbeskrivelse:
Komiteens prosjektsammendrag: Hensikten med studien er å undersøke beskyttende faktorer mot stress og hvordan disse er forbundet med psykologisk stressnivå hos personer i døgnbehandling for rusavhengighet. 230 deltakere fra 11 ulike rusbehandlingsinstitusjoner skal besvare standardiserte spørreskjema om følelse av sammenheng, selvfølelse, psykologisk stressnivå, fysisk aktivitet, rusvaner og diagnose
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/2058 Prosjektstart: 15.12.2017 Prosjektslutt: 15.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kari Bøhle
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av Helse Midt-Norge. Prosjektleder er tilsatt i stipendiatstilling tilknyttet doktorgradsprogram ved Høgskolen i Molde. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.d. i Helse- og Sosialfag, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
05.12.2017 REK midt
07.02.2018 REK midt