Forskningsprosjekt


Evaluering av en helseintervensjon på Bwaila Sykehus, Malawi

Vitenskapelig tittel:
Evaluation of a health intervention in Bwaila hospital, Malawi

Prosjektbeskrivelse:
Flere fødelsavdelinger og gynekologiske avdelinger ved sykehus i Norge har inngått et samarbeidsprosjekt med aktører i Malawi for å bedre gravide kvinners tilgang til helt nødvendig svangerskapsoppfølging, fødsels- og helsehjelp til barna etter fødselen i Malawi. Søknaden gjelder en masteroppgave der hovedformålet er å evaluere deler av dette prosjektet, nemlig betydningen av å bidra med norsk helsepersonell i Malawi. Prosjektet er tenkt som en kvalitativ studie der helsepersonell, 7 fra Norge og 13 fra Malawi skal intervjues, samt at masterstudenten skal benytte deltakende observasjon som metode på sykehuset i Malawi. Pasientdata skal ikke innhentes eller brukes.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/216 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 15.05.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Johanne Sundby
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: International Community health, Nivå: master student
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst