Forskningsprosjekt


En kvalitativ studie av pasienter og pårørendes erfaringer med førstegangspsykose og hjelpsøking.

Vitenskapelig tittel:
A qualitative study of pateients and carers experiences of first episode psychosis and the helpseeking process.

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien bygger videre på en pågående studie ved Nordlandssykehuset HF. Det er kjent at pasienter med psykose kommer sent til behandling, noe som kan minske utsikter til bedring og skape unødvendige belastninger for pasienter og deres familier. Hvilke faktorer som påvirker hjelpsøking i et ruralt område som Nordland er lite utforsket. Denne studien har som målsetting å utforske hjelpsøkingsprosessen, herunder hvordan pasienter og deres nærmeste pårørende oppdager og forstår psykosesymptomer. Forskningsmetode vil være en kvalitativ sekundæranalyse av allerede gjennomførte intervjuer med pasienter og deres pårørende.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2149 Prosjektstart: 01.12.2017 Prosjektslutt: 01.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forsker for denne studien er ansatt som forsker ved Spesialpsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset HF. Denne studien gjennomføres som en del av arbeidsoppgavene i denne stillingen.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK