Forskningsprosjekt


Identifikasjon av biomarkører som avspeiler cellulære effekter av thyreoideahormoner

Vitenskapelig tittel:
IDENTIFICATION OF NON-RESPONDERS TO LEVOTHYROXINE THERAPY: DEVELOPMENT OF BIOMARKERS REFLECTING T4 AND T3 ACTION AT THE TISSUE LEVEL

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å identifisere nye biomarkører, som avspeiler virkningen av T4 og T3 på cellulært plan som kan anvendes for monitorering av behandling av hypotyreose. Hypotyreose, eller lavt stoffskifte, er en sykdom i skjoldbruskkjertelen hvor denne ikke produserer tilstrekkelig med hormoner. Pasientene behandles med syntetiske hormoner som thyroxin. Om lag 10-15% av pasienter med lavt stoffskifte er ikke vellykket behandet med thyroxin (T4) og vil få en kombinasjonsbehanbdling med T4 og tri-iodo-thyronin (T3) eller andre legemidler. Monitorering av behandlingseffekter er utelukkende basert på vurdering av subjektive symptomer. Det skal inkluderes 60 kvinner i prosjektet. Deltakerne er pasienter med har dårlig regulert stoffskifte. De vil i studien bli behandlet med kombinasjonen T4 og T3 i et crossover design, 3 måneder på hvert hormon. Under behandlingen vil det måles effekter på temperatur, basal metabolisk rate, hudtemperatur, kognisjon, fysisk aktivitet og kardiovaskulær funksjon. Det vil foretas proteomiske analyser mhp. deteksjon av nye biomarkører og assays relatert til endringer i brunt fett som er følsomt for thyreoidea hormon. Pasienter med Kardiovaskulær sykdom, leveraffeksjon, annen endokrinologisk sykdom, hormonell substitusjonsterapi ut over T4 eller T3, ekskluderes fra studien. Fullblod, serum, celler, urin, biopsi og benmarg vil bli samlet inn og det søkes om en ny biobank, «T3+-T4 prosjekt» med ansvarshavende Erik Fink Eriksen. Det vil gjøres gentesting på enkelt gen. Det vil testes for kognisjon, hukommelse og psykisk status ved hjelp av 3 spørreskjemaer. Undersøkelser og prøvetakning gjennomføres ved prosjektstart, midtveis og ved prosjektslutt. Pasientene vil ha kontroller annen hver uke hos prosjektlege. Benmarg tas ved oppstart og avslutning. Pasientene skal selv måle kroppstemp en gang i uken. Deltakerne kan kontakte prosjektansvarlig/avdeling dersom de føler ubehag i forbindelse med kardielle bivirkninger (takykardi, brystsmerter) og vil bli tilsett innen 4 timer. Det vil utføres immunohistokjemi, mass spec for proteomics, NMR spektroskopi for metabolomics og genekspresjonsarrays.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1883 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 30.09.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erik F. Eriksen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Helse Sør ØstForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst