Generell forskningsbiobank


NORSMI - Norwegian Research in Mental Illness

Prosjektbeskrivelse:

Skaffe mer kunnskap om årsaker, sykdomsmekanismer og behandling ved psykiske lidelser


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1890 Startdato for innsamling av materiale: 01.11.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Ole A. Andreassen
Finansieringskilder: NFR, Helse Sør Øst, Nasjonalforeningen, Oslo univ sykehus, div internasjonale kilder


Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst