Forskningsprosjekt


Allmennfarlige smittsomme sykdommer hos irregulære migranter.

Vitenskapelig tittel:
Allmennfarlige smittsomme sykdommer hos irregulære migranter.

Prosjektbeskrivelse:
Vi vet svært lite om forekomsten av allmennfarlige smittsomme sykdommer blant papirløse migranter i Norge. I dette prosjektet, som er en tverrsnittsstudie, ønsker vi å undersøke forekomst av allmennfarlige smittsomme sykdommer blant de som oppsøkte Helsesenteret for papirløse i Oslo i 2015 og 2016 og deres tilgang på screening, utredning og behandling i Norge. Vi konsentrerer oss om de sykdommene som Folkehelseinstituttet har anbefalt at nye asylsøkere skal tilbys screening for: hepatitt B, hepatitt C, HIV-infeksjon, syfilis, genital Chlamydia trachomatis-infeksjon (chlamydia) og tuberkulose. Utvalget består av alle pasienter som har vært pasienter ved helsesenteret for papirløse i løpet av 2015 og 2016, samt de pasienter som har fått påvist aktiv tuberkulose siden Senterets begynnelse. Et lite delprosjekt er en retrospektiv studie om behandling av pasienter med påvist aktiv tuberkulose.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1851 Prosjektstart: 14.12.2017 Prosjektslutt: 19.06.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anne Kveim Lie
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen (studentprosjekt)Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinstudiet, Nivå: Prosjektoppgave (20 studiepoeng))
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst