Forskningsprosjekt


Sårtilheling av kroniske sår

Vitenskapelig tittel:
The therapeutic role of blood in chronic wound healing

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke molekylære mekanismer som er involvert i sårtilheling av menneskelig hud, for å utvikle nye metoder for diagnostisering og behandling av kroniske sår. Man ønsker å finne ut om det er spesifikke komponenter i blodet som kan brukes til diagnose og individuell behandling av kroniske sår. Det planlegges å inkludere totalt 80 personer, 40 pasienter rekruttert ved avdeling for Revmatologi, Hud- og Infeksjonssykdommer, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, og 40 friske kontroller, rekruttert blant pasientenes pårørende i samme aldersgruppe og fra aldershjem. Deltakelse i prosjektet innebærer at det tas en blodprøve når pasientene er til undersøkelse ved Rikshospitalet, en prøve etter fire ukers behandling, når man er til rutinekontroll, og en siste blodprøve når såret begynner å gro eller har grodd. Deltakerne blir også bedt om å svare på noen spørsmål om hvordan de opplevde å delta i prosjektet. Det skal innhentes opplysninger om hvor lenge pasientene har hatt sår, om de har hatt sår tidligere, om de har venøs insuffisiens, hvor stort såret er, foto av såret, bakterieprøve, blodprøve og måle ankeltrykk. Alle opplysninger samles inn i forbindelse med behandling, men opplysningene skal nå inngå i prosjektet sammen med bakgrunnsopplysninger (navn, alder, kjønn og informasjon om almenntilstand) Det søkes om å opprette spesifikk biobank :Blodbiobank - venøse bensår, med ansvarshavende Emma Helena Lång vedOslo universitetssykehus HF.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1886 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 01.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Emma Lång
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søknad for finansiering har blitt sendt til Helse Sør-Øst (ref. nr. 23463), 5. September 2017. Svar på søknaden forventes til i sluten av 2017 og planen er å begynne prosjektet i Januar 2018.

Prosjektet vil bli knyttet til avdeling for Medisinsk Biokjemi, Rikshospitalet.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst