Forskningsprosjekt


Tilrettelagt dialog. Et 3-årig forsøksprosjekt for personer i alderen 18-30 år som har vært utsatt for voldtekt

Prosjektbeskrivelse:
Tilrettelagt dialog er et behandlings- og forskningsprosjekt basert på restorative justice. Voldtektsutsatte kvinner mellom 18 og 30 år, som selv ønsker det, kan få hjelp til å møte gjerningspersonen sin i et tilrettelagt dialogmøte. Prosjektet har en behandlingsdel og en forskningsdel. Hovedmålet med forskningsdelen er å belyse om, og hvordan, dialogmøtet kan hjelpe de voldtektsutsatte til å bearbeide voldtekten. Man vil søke å finne ut hvilken motivasjon deltakerne har for å være med i Tilrettelagt dialog, samt eksplorere emosjonell og psykologisk effekt de involverte partene har av et slikt møte. En viktig delproblemstilling er hvordan gjerningspersonen tenker om det som har skjedd. Er tankene i tråd med faglitteraturens bilde av seksualovergriperens tankeverden? Data vil bestå av kvalitative intervju. Prosjektet Tilrettelagt dialog er forankret i helsevesenet og er ikke et alternativ til rettslig behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/464 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Oddfrid Skorpe Tennfjord
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK nord
23.08.2012 REK nord