Forskningsprosjekt


Utvikling av et hjemmebasert treningstilbud for arm og hånd etter hjerneslag som del av kommunebasert rehabilitering. Fokus på gjennomførbarhet og opplevd nytteverdi

Vitenskapelig tittel:
A technology assisted, high intensive task-oriented exercise program to improve arm and hand function in persons with stroke. The TECHITO feasibility and pilot trial.

Prosjektbeskrivelse:
Mål med studien • Å utvikle kommunebaserte trenings- og rehabiliteringstilbud for å styrke arm og håndfunksjon for personer med hjerneslag med redusert funksjon • Å teste bruk av støtte for håndledd og fingrer i samband med trening med mål å bedre kropp- og aktivitets funksjoner • Å undersøke gjennomførbarheten av treningsprogrammet, samt endringspotensialene i arm og håndfunksjon etter gjennomført treningsprogram
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1915 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 30.09.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Birgitta Langhammer
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sunnaas stiftelsen finansierer utstyrForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: University of Oslo, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst