Forskningsprosjekt


Forstudie av et flerbruksultralydhode

Vitenskapelig tittel:
Feasability study of the G9L

Prosjektbeskrivelse:
Ultralydapparater som er i bruk i dag har ulike prober (ultralydhoder) for undersøkelse av ulike modaliteter avhengig av frekvens, penetrasjon og områder som undersøkes. Prosjektet skal undersøke hvorvidt en prototype av en multifunksjonsprobe – utviklet ved Det medisinske fakultet, institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU – har god nok billedkvalitet til å kunne diagnostisere sykdom i carotisarterien (halspulsåren).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/214 Prosjektstart: 17.08.2009 Prosjektslutt: 20.09.2009

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Kristin Evensen
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet
Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: doktorgradsprosjekt, Nivå: doktorgradsstudium
Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst