Forskningsprosjekt


Muskelknuter i livmorens betydning for infertilitet

Vitenskapelig tittel:
Uterine fibroids and infertility (FIN study); Mechanisms of reduced fertility in women with uterine leiomyomas

Prosjektbeskrivelse:
Muskelknuter i livmoren forekommer hos 20-40 % av kvinner i fertil alder og kan hos noen gi nedsatt fertilitet. Man vet lite om hva som karakteriserer disse versus dem som ikke gir nedsatt fertilitet, eller om det hjelper å fjerne dem kirurgisk. Likevel foretaes slik kirurgi ofte for å bedre kvinners fertilitet. Tidligere studier av vevsprøver fra livmorslimhinnen tyder på at muskelknuter i livmoren kan gi ugunstige endringer i molekylære og genetiske uttrykk med betydning for fertiliteten. Det er imidlertid ikke gjort studier av om disse forandringene endres etter at muskelknutene er fjernet. Det er dette vi ønsker å undersøke. I denne pilotstudien vil vi utføre ultralydundersøkelse av livmoren til kvinner som skal opereres for muskelknuter samt ta vevsprøver under og 3 måneder etter operasjonen.Prøvene vil analyseres for å se etter endringer som har betydning for fertiliteten.Kontrollprøver vil tas av beviselig fertile kvinner uten muskelknuter og av kvinner med nedsatt fertilitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/1858 Prosjektstart: 01.10.2018 Prosjektslutt: 01.10.2034

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kirsten Hald
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studiet vil hovedsaklig finansieres av forskningsmidler innad i OUS, men det kan også bli aktuelt å søke om eksterne forskningsmidler. Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
31.10.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst