Forskningsprosjekt


Utvikling og bruk av elektronisk klinisk skåringssystem og monitorering ved postoperativ smertebehandling

Vitenskapelig tittel:
Development and use of novel tools for assessing efficacy, side-effects and safety of postoperative treatment

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å teste et nytt skåringsverktøy – ESS – for postoperativ smertebehandling hos pasienter som har gjennomgått ulike typer kirurgi. Hypotesen er at korrekt og tilpasset postoperativ behandling de første timene etter et inngrep har betydning for mobilisering og liggetid og man vil undersøke om bruk av ESS er bedre enn standard behandling. Det planlegges å rekruttere 200 deltakere blant pasienter innen gynekologi, generell kirurgi og ortopedisk kirurgi ved St.Olavs hospital. Pasientene deles inn i to grupper hvor den ene får standard post-operativ behandling og den andre får behandling etter vurdering med ESS. Det vil av praktiske grunner ikke være mulig å få til en ren randomisering. Gruppene vil likevel bli sammenlignbare, da man planlegger å inkludere pasienter med like diagnoser, kjønn, alder etc som opereres på samme dag. Deltakelse i prosjektet innebærer at det registreres opplysninger om type inngrep, type anestesi, alder, kjønn, ASA-klassifikasjon, liggetid på sykehus samt tid før mobilisering for alle pasientene. De blir også bedt om å svare på et spørreskjema om det postoperative forløpet. For ESSgruppen vil det i tillegg registreres mental status, kvalme og oppkast, smerte i ro, smerte ved bevegelse, opplysninger om generell tilstand og medisiner mot smerte og oppkast. Opplysninger om puls, hjertefrekvens, blodtrykk, oksygensaturasjon vil innhentes via et trådløst monitoreringssystem. Primærendepunktet er hvor lang tid det tar før pasientene kan gå mer en ett skritt med/uten hjelp, og sekundærendepunkter er reduksjon i smerte, reduksjon i antall reinnleggelser, og redusert lengde på sykehusopphold.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1903 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Johan Ræder
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kvalitetsprosjektet finansieres av egne interne kvalitetssikringsmidler fra St Olavs Hospital. Utgifter til forbruksmateriell søkes dekket internt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Ph d
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst