Forskningsprosjekt


Alvorlighetsgrad av virale luftveisinfeksjoner hos hospitaliserte voksne i Østfold, Norge

Vitenskapelig tittel:
Severity of viral respiratory tract infections in hospitalized adults in Østfold, Norway

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en del av et større register basert studie som skal gi kunnskap om forekomst, insidens og dødelighet av infeksjonssykdommer i Norge, med hovedvekt på Østfold. Denne delen av prosjektet ønsker å belyse alvorlighetsgraden av virale luftveisinfeksjoner hos sykehusinnlagte voksne, med hovedvekt på RS-virus og influensa. RS-virus har tidligere vært ansett som et agens som kan være svart alvorlig for små barn, men det viser seg at dette trolig kan være svært alvorlig også for voksne og især eldre. Dette ønskes belyst ytterligere. Det er ønskelig å gå gjennom journaler til voksne pasienter innlagt Sykehuset Østfold med viral luftveisinfeksjon i de to luftveissesongene 2015/2016 og 2016/2017, for å vurdere alvorlighetsgrad, forløp og utfall. Det vil i tillegg være fokus på eventuell antibiotikabehandling av tilstanden. Vi vil også koble data fra folkeregisteret for å se på 30-dagers dødelighet etter utskrivelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1917 Prosjektstart: 01.10.2017 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Christine M. Jonassen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Østfold, stipendiaten er tildelt garantimidler for et helt doktorgradsforløp.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Dr. grad
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst
13.02.2019 REK sør-øst