Forskningsprosjekt


Rehabilitering av gynkreftpasienter

Vitenskapelig tittel:
Kan undervisning- og veiledning i grupper eller trening i grupper føre til bedre livskvalitet og økt mestring av hverdagen etter gynekologisk kreftsykdom?

Prosjektbeskrivelse:
Hvert år rammes ca. 1500 kvinner av gynekologisk kreft i Norge. Kvinnene kan påvirkes fysisk og psykisk noe som kan medføre nedsatt livskvalitet, redusert mestring, fatigue m.m. En stor andel av kvinnene kommer ikke tilbake i arbeid. Nyere studier har vist at fysisk aktivitet har en positiv effekt på fysiske og psykologiske plager hos ferdigbehandlede kreftpasienter. Kvinner behandlet for gynekologisk kreft etterlyser informasjon og veiledning. I en meta-analyse støttes nytten av psykososial intervensjon for å bedre livskvaliteten til voksne kreftpasienter. I en systematisk review ift ulike psykososiale intervensjoner og livskvalitet når det gjelder gynekologiske kreftpasienter, konkluderes det med at veiledning synes å være den mest lovende intervensjons-strategien. Forskninsprosjektet er en randomisert kontrollert intervensjonsstudie som skal undersøke og sammenligne effekten av samtalegrupper og fysisk trening i gruppe på kvinner behandlet for gynekologisk kreft ved KKB, Haukeland Universitetssykehus. Primærmål er livskvalitet og sekundærmål blir mestring, grad av tilbakeføring i arbeid m.m..
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/896 Prosjektstart: 01.09.2011 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Margrethe Elin Vika
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Livet etter underlivskreft - kvinners erfaringar fem år etter kreftsjukdom , Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
20.08.2009 REK vest
18.08.2011 REK vest
13.02.2014 REK vest