Forskningsprosjekt


Evaluering, stadie indeling, behandling og prognose ved ikke småcellet lungekreft med spredning.

Vitenskapelig tittel:
Evaluation, staging, treatment and prognostic factors of metastatic Non-Small Cell Lung Cancer in Northern Norway, a retrospective study. Will the TNM edition 8 change treatment strategy?

Prosjektbeskrivelse:
Vi planlegger en retrospektiv observasjons- og kvalitetskontroll studie. Målet er å forbedre vår evne til å identifisere pasienter med stadium IV ikke-små cellet lungekreft (NSCLC) som vil ha nytte av aggressiv behandling med mulighet for forlenget overlevelse. Håpet er å finne markører som identifiserer pasienter hvor beste løsning er å avstå fra aktiv behandling av kreften. NSCLC pasienter behandlet i Helse Nord 2010-2014 inkluderes, ca. 1200-1300 pasienter. Vi innhenter opplysninger om utredning, stadieinndeling og behandling fra elektronisk pasientjournal (DIPS®), vurderer billeddiagnostikken (Sectra®) og registrerer histologisk og cytologisk diagnose (Sympathy®). Vi vil analysere PD-L1 på vevsmateriale ervervet i forbindelse med utredning av pasientene. Vi stadieinndeler NSCLC pasientene i henhold til TNM 7. og 8. utgaven og analyserer konsekvensene av oppdatert TNM. Vi registrerer M1b-pasientenes behandling, og sammenligne deres overordnede overlevelsen med M1a og M1c-gruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1864 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Jan Norum
Forskningsansvarlig(e):  Nordlandssykehuset HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet planlegges finansiert som et 3 årig Ph D prosjekt i Helse Nord. En vil søke om ekstra driftsmidler fra Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Lungemedisin/onkologi, Nivå: Universitet
Materiale fra biobank:
NLSH
UNN
Behandlet i REK
DatoREK
26.10.2017 REK sør-øst