Forskningsprosjekt


Hepatitt E-virus infeksjon hos transplanterte

Vitenskapelig tittel:
Hepatitis E-virus (HEV) infection in kidney- and liver transplant patients in Norway

Prosjektbeskrivelse:
Hepatitt E-virus (HEV) er den vanligste årsaken til akutt leverbetennelse (hepatitt) i flere europeiske land. Viruset kan smitte via forurenset vann, for dårlig varmebehandlede kjøtt- og leverprodukter (spesielt fra svin), bloddonasjon og organtransplantasjon. De fleste som smittes med HEV får en asymptomatisk infeksjon, men noen får akutt hepatitt eller andre symptomer. I vår del av verden er HEV-infeksjoner spesielt alvorlig for immunsupprimerte pasienter som for eksempel organtransplanterte og for pasienter med underliggende leversykdom. Hos ca 60% av disse pasientene vil infeksjonen bli kronisk, noe som kan føre til utvikling av skrumplever i løpet av bare 2-5 år. Forekomst av HEV-infeksjoner hos transplanterte i Norge har ikke vært undersøkt tidligere. Målet med denne studien er å undersøke forekomst av HEV-infeksjon hos nyre- og levertransplanterte i Norge, og spesielt undersøke om noen av de smittede har utviklet en kronisk HEV-infeksjon og trenger behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1821 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Christine Hanssen Rinaldo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse NordForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: ph.d-studium, Nivå: ph.d.
Materiale fra biobank:
Nyrefysiologisk laboratorium
Behandlet i REK
DatoREK
25.10.2017 REK sør-øst